Tuesday, March 1, 2011

FINALLY THEY ARE MINE!! :)) / PAGALIAU JIE MANO!! :))

Let me introduce you with my new tools :)) They are VERSATIP and GLUE GUN 930 from DREMEL.  Now I have two more things to love :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Leiskite pristatyti jums mano naujus įrankius :)) Jie yra VERSATIP ir KLIJŲ ŠAUTUVAS 930DREMEL. Dabar turiu daugiau mylimų daiktų :))


 Now more about my new tools:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dabar daugiau pie mano naujuosius įrankius:


VERSATIP (upper photo) is the cordless 6 in one heat-tool. The perfect tool for heat embossing, hot fix stone decoration, soldering, melting, shrinking, pyrography(wood burning) and hot cutting. The only heat tool that combines a multitude of applications in one tool, thanks to its ability to use 6 interchangeable tips.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
VERSATIP (nuotrauka aukščiau) yra belaidis 6 viename karštais įrankis. Tobulas įrankis karštam embosinimui, karštam dekoravimui akmenukais, litavimui, sutraukimui, pirografijai(medžio deginimui) ir karštam pjovimui. Vienintelis karštasis įrankis, sujungiantis daugybę pritaikymų, dėkuj už jo gebėjimus naudojantis šešiais pakeičiamais galiukais.


The DREMEL 930 is a dual-temperature glue gun with a drip-controlled precision tip. Because of its dual temperature setting it is ideal for a variety of creative hobby applications, such as scrapbooking, decorating, colour gluing on glass, etc. as well as for light DIY jobs around the house, such as gluing ceramics, wood, plastics, glass, etc.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
DREMEL 930 yra dvejopos temperatūros klijų šautuvas su tiksliai varvėjimą kontroliuojančiu galiuku. Dėl dvejopos temperatūros nustatymo, jis yra idealus daugybėjė kūrybiniuose hobių pritaikymuose, tokiuose kaip, skrepbukingas, dekoravimas, spalvinimas klijais ant stiklo, ir t.t. taip pat lengviem namų apyvokos darbams, tokiems kaip: keramikos, medzio, plastiko, stiklo klijavimas ir t.t.

 
Soon I will show you I used these treasures :)) So wait for my next post :))
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Greitai parodysiu, kaip panaudojau šiuos lobius :)) Taigi, laukite sekančio mano posto :))

No comments:

Search / IEŠKOKITE

There was an error in this gadget

Follow by Email / SEKITE E-PAŠTU