Monday, August 17, 2009

The Dolls` House / Lėlių Namelis

Once upon a time, there lived some dolls. They were sad and lonely... But one day I decided to take part in "make something old into new" competition. I found one old thing and turned it into fabulous dolls` house!
An how I did that? Look here ;)
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Seniai seniai gyveno kelios lėlės. Jos buvo liūdnos ir vienišos... Bet vieną dieną nusprendžiau dalyvauti konkurse: "paversk kažką seno į naują". Radau šį seną daiktą ir paverčiau jį į nuostabų lėlių namelį!
Kaip aš tai padariau? Pažiūrėkite čia ;)I removed doors, made the roof, fastened with nails some wooden boards to make the garage.
Covered all nails :)
Then I painted all house with white, green and yellow paints.
After painting, I made decoupage with gift paper and napkins. 

And guess who won that competition? YES, you were right ;) I won the first place :) Thanks for voters!!
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
 Nuėmiau dureles, padariau stogą, prikaliau keletą lentų spintelės apačioje, kad būtų garažas.
Paslėpiau visas vinis :)
Tada nudažiau visą namą baltais, žaliais ir geltonais dažais.
Po dažymo, padariau dekupažą su servetėlėmis ir dovanų popieriumi.

Ir spėkite, kas laimėjo tą konkursą? TAIP, jūs teisūs :) Aš laimėjau pirmą vietą :)) Ačiū balsavusiems!!

No comments:

Search / IEŠKOKITE

There was an error in this gadget

Follow by Email / SEKITE E-PAŠTU