Wednesday, September 2, 2009

Adam loves Eve / Adomas myli Ievą
I took part in new competition called "Eve and Adam". There was necessary to decorate a frame with Eve and Adam motive. Also there was necessary to write their names. So, I took wooden board, glued on it the motive, paint all black, butter and brown colors of acrylic paints. Then I put on crackling of two components twice. Small gaps I rubbed with golden oil paints. Other side I painted black, butter and brown acrylic paints too and rubbed golden oil paints into the board, so it makes some shining. I cut out some grass, limes, flowers and letters and glued on the motives. With TULIP`s I wrote around words "Adam (heart) Eve". Then I finished with fast - drying acrylic clear varnish. To have place for photo, I tightened a piece of glass with metal corners. And in the end I tightened two hooks and bound golden ribbon.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Dalyvavau konkurse "Ieva ir Adomas". Buvo būtina dekoruoti rėmelį su Ievos ir Adomo moyvu. Taip pat buvo būtina užrašyti jų vardus. Taigi, paėmiau medinę lentą, priklijavau motyvą, nudažiau juodos, sviesto ir rudos spalvos akriliniais dažais. Uždėjau dvikomponentį sedintoją. Trūkius įtryniau aukso spalvos aliejiniais dažais. Kitą pusę taip pat nudažiau ir medį įtryniau auksiniais aliejiniais dažais, tai suteikia žvilgesio. Iškirpau žolės, laimų, gėlių ir raidžių ir priklijavau ant motyvų. Su TULIP dažais užrašiau žodžius: "Adomas (širdutė) Ievą". Viską užbaigiau greito džiūvimo akriliniu laku. Vietai, kur idėti nuotrauką, pritvirtinau metaliniais kampukais stiklą. Galiausiai pritvirtinau du kabliukus ir pririšau auksinę juostelę.


I made it from this old board.
 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Padariau tai iš šios senos lentos.Here is the back side.
~~~~~~~~~~~~~~~~
Čia galinė pusė. 

No comments:

Search / IEŠKOKITE

There was an error in this gadget

Follow by Email / SEKITE E-PAŠTU